Bekijk alle werken van Venlo Exposed in het Kunstencentrum Venlo

20.10.15 t/m 03.11.15

Diep door Renée Verberne

Beeldende kunst

Een hedendaagse pelgrimstocht. Het verlangen om in ‘de wildernis’ te zijn - de ruimtes buiten de ‘beschaafde’ wereld, de oerplekken die veelal bestaan buiten ons hedendaagse blikveld -, komt in veel van mijn werk naar voren. Ik zoek deze ‘wildernis’ (voor zover die nog zo genoemd mag worden binnen een cultuur als de onze, waarin onbetreden gebieden nauwelijks nog bestaan) in verloren tussenruimtes van onze beschaving. Ik verken deze voortdurend veranderende, verwonde en vergane plekken. Ik herken mezelf in deze oorden: ze zijn als weerspiegelingen van mijn binnenruimte, als vergeten herinneringen of scherven uit mijn eigen verleden. Door een plaats in te nemen binnen deze ruimtes, wil ik me ertoe verhouden en er een verbond mee aangaan. Ik onderga dan gemengde gevoelens: ‘één zijn’ en tegelijkertijd ook ‘vreemde zijn’, in het ‘nu’ zijn, maar tevens de eeuwige tijdruimtezone voelen drukken, tijdelijk geaard zijn in een metafysisch geheel, maar evenzogoed falen hierin; ik ervaar dan een fysieke en mentale ‘ongeaardheid’. 

Als kunstenaar zoek ik naar mijn oorsprong: de bron waarvan ik de nog aanwezige resten zacht voel bonzen, maar waarvan ik vervreemd ben. Dit gevoel voedt constant tweestrijd binnenin mij, en bezorgt mij een onophoudelijk verlangen naar innerlijke rust. Ik probeer het te verzachten door ‘expedities’ te ondernemen naar bovengenoemde plekken, waar het wordt weggedrukt door een overweldigende sfeer van saamhorigheid; alsof de plek mijn komst al lange tijd had voorzien en rustig wachtte.

Renée Verberne
Beeldend Kunstenaar

reneeverberne.nl